در راستای رفع مطالبات مردمی؛

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی و اجرای سنگ فرش در بلوار رسالت

سنگ فرش

استمرار پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی و اجرای سنگ فرش در بلوار رسالت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار داد.

سنگ فرش

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی و اجرای سنگ فرش در بلوار رسالت