در راستای اتمام پروژه؛

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی مسیر تپه شهدا

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی مسیر تپه شهدا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

زیرسازی

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی مسیر تپه شهدا