کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

استمرار عملیات زیرسازی و آماده‌سازی محل احداث پیست کارتینگ خوی

خوی در مسیر آبادانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده‌سازی محل احداث پیست کارتینگ در پارک کوهستانی فنایی توسط معاونت زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

پیست کارتینگ در خوی

استمرار عملیات زیرسازی و آماده‌سازی محل احداث پیست کارتینگ خوی