خوی در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات زیرسازی خیابان انتهای پارک ملت جنب استادیوم ۶ هزار نفری

نهضت توسعه و عمران

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی خیابان انتهای پارک ملت جنب استادیوم ۶ هزار نفری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

پارک ملت

استمرار عملیات زیرسازی خیابان انتهای پارک ملت جنب استادیوم ۶ هزار نفری