استمرار عملیات جدول گذاری و سنگفرش چینی بازار تاناکورا شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ اجرای عملیات جدول گذاری و سنگفرش چینی بازار تاناکورا شهر خوی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار مییابد.