گام به گام در اتمام پروژه فاخر؛

استمرار عملیات جدول گذاری در کمربندی شهید سلیمانی

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

جدول گذاری

استمرار عملیات جدول گذاری در کمربندی شهید سلیمانی