به همت شهرداری خوی ؛

استمرار عملیات بهسازی در محور خوی_فیرورق

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات بهسازی محور خوی_فیرورق توسط اکیپ های مختلف شهرداری از قبیل تسطیح و کاشت گل و گیاه و درخت ، اصلاح جداول و رنگ آمیزی و غیره در حال انجام است .