به همت شهرداری خوی؛

استمرار عملیات احداث سرویس های بهداشتی در تپه شهدای گمنام

تداوم عملیات عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات احداث سرویس های بهداشتی در تپه شهدای گمنام توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار داشته و بزودی به بهره برداری می رسد.

عملیات احداث سرویس بهداشتی در تپه شهدا

استمرار عملیات احداث سرویس های بهداشتی در تپه شهدای گمنام