خوی در مسیر توسعه قرار دارد؛

استمرار عملیات اجرایی پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا

استمرار پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت جدی استمرار دارد.

پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا

استمرار عملیات اجرایی پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا