خوی در مسیر توسعه قرار دارد؛

استمرار عملیات اجرایی شبانه در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا

باغ تاریخی دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی شبانه در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

احیای باغ دلگشا

استمرار عملیات اجرایی شبانه در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا