گامی بلند در احیای تاریخ خوی برداشته شده است؛

استمرار عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی)

باغ تاریخی دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، عملیات اجرایی پروژه تاریخی دلگشا بصورت شبانه روزی توسط معاونت های مختلف شهرداری استمرار داشته و بزودی در آستانه افتتاح قرار خواهد گرفت.

احیای باغ تاریخی دلگشا

استمرار عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی)