شهر در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات آماده‌سازی بستر جهت نصب بتن پلاک در بلوار رسالت

کار شهر تعطیل پذیر نیست

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آماده‌سازی بستر جهت نصب بتن پلاک (سنگ فرش) در بلوار رسالت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

سنگ فرش

استمرار عملیات آماده‌سازی بستر جهت نصب بتن پلاک در بلوار رسالت