استمرار عملیات عمرانی؛

استمرار عملیات آسفالت ریزی کوچه درخشان و بن بست های منتهی به آن

نهضت آسفالت ادامه دارد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی کوچه درخشان و بن بست های منتهی به آن توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

آسفالت ریزی

عملیات آسفالت ریزی کوچه درخشان و بن بست های منتهی به آن