با پیگیری های شهردار خوی ؛

استمرار ساماندهی وضعیت ترافیکی تقاطع غیرهمسطح جهاد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورا اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ در پی شکایات و مطالبات شهروندان و ساکنان منطقه تقاطع غیر همسطح جهاد و به منظور جلوگیری از سدمعبر محلات و خیابانها، ایجاد مزاحمت های شغلی برای کسبه، ایجاد نازیبایی های بصری در سطح منطقه و ایجاد بی نظمی و ترافیک های شدید ، وانت بارهای میوه فروش اطراف پل جهاد با همکاری ستاد رفع سد معبر شهرداری خوی و پلیس راهور فراجا اعمال قانون و جمع آوری شدند.

امیدواریم با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط شاهد روانسازی ترافیک و آرامش و آسایش شهروندان منطقه باشیم.