به همت شهرداری خوی ؛

استمرار زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری در بلوار احمدنیا

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری در بلوار احمدنیا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

زیرسازی

زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری در بلوار احمدنیا