در راستای رفع مطالبات مردم؛

استمرار رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر

 سرعت کاه های سطح شهر رنگ آمیزی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،  رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجراست.

سرعت گیر

سرعت کاه های سطح شهر رنگ آمیزی شد