توسط معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد ؛

استمرار رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت کاه های سطح شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت کاه های سطح شهر توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.