به همت شهرداری خوی؛

استمرار رنگ آمیزی جداول سطح شهر خوی

تکاپوی شهرداری در بهبود چهره شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جداول سطح شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی رنگ آمیزی شد.

رنگ آمیزی

استمرار رنگ آمیزی جداول سطح شهر خوی