در راستای رفع مطالبات مردمی؛

استمرار خط کشی و رنگ آمیزی معابر سطح شهر

خط کشی معابر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خط کشی و رنگ آمیزی معابر اصلی سطح شهر توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

خط کشی

استمرار خط کشی و رنگ آمیزی معابر سطح شهر

.