در پی استمرار عملیات عمرانی؛

عملیات کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا)

کف سازی فاز دو باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار یافت.

 

کف سازی فاز دو باغ دلگشا

عملیات کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا) استمرار یافت.