همزمان با برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری؛

استقرار شعبه ۱۴۵ سیار اخذ رای در پایانه شهید درستی

انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شعبه اخذ رأی سیار شماره ۱۴۵ جهت سهولت در امر رای گیری در پایانه مسافربری بین المللی شهید درستی شهرداری خوی مستقر یافت.

انتخابات ریاست جمهوری

استقرار شعبه ۱۴۵ سیار اخذ رای در پایانه شهید درستی