در جهت تامین ایمنی دسته های عزاداری؛

استقرار خودروهای پیشرو آتش نشانی در سطح شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ آتش نشانان ایستگاه عملیاتی شماره ۲ رسالت جهت تامین ایمنی دسته های عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در میدان مرکزی شهر خوی استقرار یافتند.