در پنج ماه اول سال ؛

ارجاع ۱۳۰۰ پرونده به کمیسیون های ماده صد مناطق

ارجاع ۱۳۰۰ پرونده به کمیسیون های ماده صد مناطق

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور در خصوص روند بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده صد اظهار داشت:

شیوه بررسی تخلفات ساختمانی بعد از گزارش اولیه توسط واحد اجراییات مناطق و ارسال پرونده به واحد شهرسازی این مناطق ، بعد از بررسی توسط کارشناسان شهرسازی جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال می گردد.

وی افزود: از تعداد پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد، بیش از هزار پرونده منجر به صدور رای بدوی شده است.

شهردار خوی بیان کرد :

تعداد ۷۰۹ پرونده نیز جهت تجدید نظر و رای استنکافی به دبیرخانه کمیسون ماده صد در مناطق دوگانه در طی پنج ماهه گذشته ارسال گردیده است.

نصراله پور خاطرنشان کرد :

بعضی از این پرونده ها ، مدت ها قبل در سیستم شهرداری بلاتکلیف مانده بود که پس از تکمیل پرونده منجر به صدور رای بدوی و قسمتی نیز رای تجدید نظر شده است .