تکاپوی مجموعه مدیریت شهری در آموزش شهروندان؛

ارائه ۷۷۷ ساعت آموزش در خانه محله تا آبان ماه سال جاری

شهرداری خوی به دنبال افزایش آموزش در بین شهروندان است

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور در تشریح این خبر گفت: بیش از ۵۰۴ جلسه آموزشی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه از سوی اداره آموزش این شهرداری در مجموعه خانه محله برای شهروندان ارائه شده است.

وی افزود: کلاس‌های متنوع و متعددی در حوزه‌های آموزشی علمی، فرهنگی و هنری، مشاوره و توانمند‌سازی خانواده در این مجموعه برای ۷۴۵ نفر در کلاس های مذکور ارائه شده است.

نصراله پور با اشاره به برگزاری ۵۳ دوره آموزشی برای بانوان و دانش آموزان گفت: در کنار آموزشهای علمی درسی، بانوان و هنرآموزان مباحث مختلف فرهنگی، هنری، بهداشتی، روانشناختی، مذهبی و رشته‌های مبتنی بر ایجاد زمینه درآمد مالی را فرا گرفتند.

شهردار خوی گفت: ارتقای شاخص‌های فرهنگی اجتماعی در مناطق محروم جزو اولویت های مجموعه مدیریت شهری است که امیدواریم روند آموزشها در مناطق دیگر نیز افزایش یافته و بانوان و نوجوانان ضمن آموزشهای معنوی، زمینه اشتغال زایی بیشتر برای خانواده و توانمند‌سازی اقتصادی آن‌ها نیز بیش از پیش فراهم گردد.

حسن نصراله پور تصریح کرد: میزان آموزشهای ارائه شده در مجموع ۱۳۲۷۳۶ نفرساعت بوده که از میزان ۴۳ درصد برای حوزه فرهنگی هنری، ۳۲ درصد برای آموزشی علمی، ۱۵درصد برای توانمند سازی خانواده ها، ۴ درصد مشاوره و ۶ درصد اتاق بازی کودک بوده است.

آموزش های شهرداری در خانه محله

ارائه ۷۷۷ ساعت آموزش در خانه محله تا آبان ماه سال جاری