ارائه خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر به نمازگزاران جمعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای  اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ رمضان زاده سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر  گفت: هرجمعه عوامل سازمان و بهره برداران اتوبوس
هر هفته با ۷ دستگاه اتوبوس خط واحد در محل مصلای نماز جمعه برای نماز گزاران جمعه به کلیه مسیرهای پیش بینی شده حتی کوی ولی عصر ارائه سرویس می دهند.