به همت شهرداری خوی؛

ارائه آموزش های ترافیکی ویژه دانش آموزان در پارک آموزشی ترافیک شهرداري

ارائه آموزش های ترافیکی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، آموزش های ترافیکی ( علایم راهنمایی و رانندگی ) ویژه دانش آموزان پایه های اول تا سوم دبستان در پارک آموزشی ترافیک شهرداري استمرار دارد.

توزیع کتاب آموزش علایم راهنمایی بین دانش آموزان، آموزشهای کاربردی رانندگی با ماشین های آموزشی توسط اداره آموزش شهرداری خوی نیز انجام می گردد.

آموزش های ترافیکی

ارائه آموزش های ترافیکی ویژه دانش آموزان در پارک آموزشی ترافیک شهرداري