همزمان با سایر سازمان های شهرداری خوی صورت گرفت؛

ادای احترام پرسنل سازمان مدیریت آرامستان ها و پرسنل ناحیه پنج شهرداری خوی به شهدای خدمت

شهید جمهور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پرسنل سازمان مدیریت آرامستان ها و پرسنل ناحیه پنج شهرداری خوی به شهدا حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانشان ادای احترام کردند.

ادای احترام به شهدای خدمت

ادای احترام پرسنل سازمان مدیریت آرامستان ها و پرسنل ناحیه پنج شهرداری خوی به شهدا