همزمان با شهادت ریاست جمهور و جمعی از همراهان صورت گرفت؛

ادای احترام به شهدای حادثه بالگرد در شهرداری مرکزی خوی

شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مجموعه مدیریت شهری به شهدای حادثه بالگردبالگرد“آیت الله ابراهیم رئیسی، آیت الله سید محمد علی آل هاشم، حسین امیر عبداللهیان، مالک رحمتی، سردار سید مهدی موسوی و جمعی از همراهان ایشان” ادای احترام کردند.

ادای احترام به شهدای حادثه بالگرد

ادای احترام به شهدای حادثه بالگرد در شهرداری خوی