به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی؛

ادامه نهضت آسفالت در معابر شهرخوی

ب️ه گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، آسفالت ریزی بن بست شهید صادقی پور در بلوار قمری اصل توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد .