ادامه عملیات مسیرگشایی در کوچه حاتم خان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در ادامه عملیات مسیرگشایی در کوچه حاتم خان، یکی دیگر از املاک این کوچه به جمع املاک مسیرگشایی شده اضافه شد.

در ادامه طرح ۱۶متری حاتم خان و مسیرگشایی های مجموعه مدیریت شهری در این کوچه، تعداد املاک توافق شده و مسیرگشایی شده در این مسیر به ۵ مورد رسید.