اقدامات پایانی پروژه فاخر؛

ادامه روند اجرای پروژه کمربندی شهید سلیمانی

شهر در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

استمرار پروژه کمربندی

ادامه روند اجرای پروژه کمربندی شهید سلیمانی