با امضاء شهردار خوی؛

احکام جدید در مجموعه مدیریت شهری صادر شد

تغییرات در مدیریت شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طی احکام جداگانه از سوی شهردار خوی، رضا اکبرلو بعنوان سرپرست ستاد اجرائیات، حمید آروند بعنوان سرپرست ناحیه یک و مجید محمدیاری بعنوان سرپرست ستاد پیشگیری از سد معبر و رفع تخلفات شهری این شهرداری منصوب شدند.

احکام جدید با امضاء شهردار خوی

احکام جدید در مجموعه مدیریت شهری صادر شد