به همت شهرداری خوی ؛

اجرای عملیات کانیو وسط کوچه دستگیری در بلوار احمدنیا

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات کانیو وسط کوچه دستگیری در بلوار احمدنیا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

کانیو وسط

عملیات کانیو وسط کوچه دستگیری در بلوار احمد نیا