کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

اجرای عملیات نصب بتن پلاک در ضلع شمالی بلوار رسالت

شهرداری در تکاپوی آبادانی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات نصب بتن پلاک (سنگ فرش) در ضلع شمالی بلوار رسالت (شهانق) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

عملیات سنگ فرش

عملیات نصب بتن پلاک (سنگ فرش) در ضلع شمالی بلوار رسالت