استمرار عملیات عمرانی؛

اجرای عملیات سنگفرش چینی میدان واقع در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، سنگفرش چینی میدان واقع در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی و محور خوی-رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد.

شهید سلیمانی

اجرای عملیات سنگفرش چینی میدان واقع در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی