به همت شهرداری خوی؛

اجرای عملیات سنگفرش چینی در بلوار شهید مطهری محدوده میدان سیدالشهدا(ع)

استمرار پروژه عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطت شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات سنگفرش چینی در بلوار شهید مطهری محدوده میدان سیدالشهدا(ع) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

سنگ فرش چینی در بلوار مطهری

اجرای عملیات سنگفرش چینی در بلوار مطهری محدوده میدان سیدالشهدا(ع)