اجرای عملیات سرعت کاه برابر مصوبه شورای ترافیک شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ عملیات سرعت کاه برابر مصوبه شورای ترافیک شهرستان خوی توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی درنقاط مختلف شهر  اجرایی شد.