استمرار عملیات عمرانی؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی گذر ورودی باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهردرای خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی گذر ورودی باغ دلگشا از کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

عملیات زیرسازی

عملیات زیرسازی و آماده سازی گذر ورودی باغ دلگشا از کمربندی شهید سلیمانی