در راستای رفع مطالبات مردمی؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه سهند ٢ منطقه جانبازان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، زیرسازی و آماده سازی کوچه سهند ٢ منطقه جانبازان توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .