استمرار عملیات عمرانی؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان

استمرار پروژه های عمرانی شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

زیرسازی و آماده سازی

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان