استمرار عملیات های عمرانی؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه نبوت منطقه شهانق

استمرار پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه نبوت منطقه شهانق توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

زیرسازی

عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه نبوت منطقه شهانق