خوی در مسیر توسعه؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه نگار کوی خندانی

خوی در تکاپوی عمران

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، زیرسازی و آماده سازی کوچه نگار کوی خندانی توسط یک اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد.

زیرسازی

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه نگار کوی خندانی