شهر در مسیر توسعه؛

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه پژوهش ٢ جنب پارک ملّت

استمرار عملیات های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه پژوهش ٢ جنب پارک ملّت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرا شد.

پارک ملت

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه پژوهش ٢ جنب پارک ملّت