کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط و میادین احداث شده در کمربندی شهید سلیمانی

گام به گام در آبادانی شهر

به گزرش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی رفوژ وسط و میادین احداث شده در کمربندی شهید سلیمانی توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

زیرسازی رفوژ وسط کمربندی شهید سلیمانی

اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط و میادین احداث شده در کمربندی شهید سلیمانی