به همت شهرداری خوی؛

اجرای عملیات خط کشی و رنگ آمیزی در مسیر کمربندی شهید سلیمانی

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خط کشی و رنگ آمیزی در مسیر کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

خط کشی

خط کشی و رنگ آمیزی در مسیر کمربندی شهید سلیمانی