معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی؛

اجرای عملیات خط کشی معابر سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رضا موسی خانی با بیان اینکه در راستای افزایش ضریب ایمنی، کاهش تصادفات و تسریع در تردد خودروها، ترویج فرهنگ انضباط ترافیکی، حرکت رانندگان بین خطوط و ایجاد نظم ترافیکی در معابر سطح شهر و همچنین در راستای استقبال از پاییز و فصل بازگشایی مدارس، عملیات خط کشی معابر شهری در دستور کار قرار دارد، گفت:عملیات خط کشی معابر اصلی و پرتردد مناطق ۱ و ۲ شهر خوی به صورت شبانه، توسط عوامل اجرایی واحد ترافیک شهرداری انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: خط کشی محوری معابر سطح شهر با مصالح استاندارد و با رعایت قوانین خط کشی، شبانه و به صورت ممتد و منقطع در دست اقدام می باشد.

موسی خانی همچنین در پایان خط کشی عابر پیاده مقابل مدارس را از دیگر برنامه های شهرداری خوی تا آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد.