به همت شهرداری خوی؛

اجرای عملیات جدول گذاری کانیوو میانی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان

تکاپوی شهرداری در آبادانی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری کانیوو میانی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

جدول گذاری

اجرای عملیات جدول گذاری کانیوو میانی کوچه گلریز ٩ در منطقه جانبازان