تکاپوی شهرداری خوی؛

اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان جنب کوی مهندسین

خوی در مسیر آبادانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان جنب کوی مهندسین توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

عملیات تسطیح

عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان جنب کوی مهندسین