در راستای رفع مطالبات مردم؛

اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه نگار کوی خندانی

استمرار پروژه های عمرانی؛

 به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،عملیات آسفالت ریزی کوچه نگار کوی خندانی در راستای بهبود عبور و مرور شهروندان، توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی گردید.

عملیات آسفالت ریزی کوچه نگار کوی خندانی

عملیات آسفالت ریزی کوچه نگار کوی خندانی