در راستای رفع مطالبات مردمی؛

اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه نجف زاده در منطقه شیخ نوایی

ادامه نهضت آسفالت در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی کوچه نجف زاده در منطقه شیخ نوایی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

آسفالت ریزی

اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه نجف زاده در منطقه شیخ نوایی